Ki he: Kau ma’u ‘uhila kotoa pe ‘o Tongatapu, Vava’u, Ha’apai mo ‘Eua

Kataki ‘o fakatokanga’i ange ‘e kamata ‘ae tu’usi atu ‘oe ngaahi toenga mo’ua ‘uhila ‘oku te’eki ke totongi mai ki he tohi mo’ua ‘uhila ‘oku tufa atu ki he mahina ‘o Ma’asi 2024 kae pehe foki moe ngaahi toenga mo’ua ‘uhila ki he ngaahi mahina kimu’a ai.’E kamata ‘a e tu’usi mei he Monite ‘aho 25 ‘o Ma’asi 2024.

Koia ai ‘oku oatu e kole ki he kau kasitoma kotoa ki Tongatapu, Vava’u, Ha’apai, ‘Eua ke totongi mai leva ‘a ho’o toenga mo’ua ‘uhila kimu’a ‘I he ‘aho tu’usi, ‘aho Monite ‘aho 25 ‘o Ma’asi 2024.

Ki ha toe fehu’I fekau’aki mo ho’o totongi mo’ua ‘uhila kataki fetu’utaki mai ki he ngaahi fika fetu’utaki:

  • Ki Tongatapu: 7720002 and 7720019.
  • Ki Vava’u: 70950/7720007
  • Ki Ha’apai: 60586/7720008
  • Ki ‘Eua: 50487/7720009

Malo moe Faka’apa’apa atu

Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga.

To:  All Electricity Consumers of Tongatapu, Vava’u, Ha’apai, ‘Eua

Please be advised that we will commence disconnection of all outstanding power bill arrears for the power bill distributed to you in the month of March 2024 and any outstanding power bill arrears from previous months. Power disconnection will begin on Monday 25th of March, 2024.

Please make sure that you have paid your outstanding power bill arrears before Monday, 25th  March, 2024.

For further clarification on your power bill, please do not hesitate to contact us:

  • Tongatapu: 7720002 and 7720019.
  • Vava’u: 70950/7720007
  • Ha’apai: 60586/7720008
  • ‘Eua: 50487/7720009

Thank you from

Tonga Power Ltd.