​​​​ 

To:  All Electricity Consumers of Tongatapu, Vava’u, Ha’apai, Éua​​​​​​​

Please be advised that we will commence disconnection of all outstanding power bill arrears for the power bill distributed to you in the month of November 2023 and any outstanding power bill arrears from previous months. Power disconnection will begin on Monday 20th of November, 2023.

Please make sure that you have paid your outstanding power bill arrears before Monday, 20th November, 2023.

For further clarification on your power bill, please do not hesitate to contact us:

  • Tongatapu: 7720002 and 7720019.
  • Vava’u: 70950
  • Ha’apai: 60586
  • ‘Eua: 7720009

 

Thank you from

Tonga Power Ltd.

 

Ki he: Kau ma’u ‘uhila kotoa pe ‘o Tongatapu, Vava’u, Haápai mo Éua

 

Kataki ‘o fakatokanga’I ange ‘e kamata ‘ae tu’usi atu ‘oe ngaahi toenga mo’ua ‘uhila ‘oku te’eki ke totongi mai ki he tohi mo’ua ‘uhila ‘oku tufa atu ki he mahina ‘o ‘Novema 2023 kae pehe foki moe ngaahi toenga mo’ua ‘uhila ki he ‘u mahina kimu’a ai.’E kamata ‘a e tu’usi mei he Monite ‘aho 20 ‘o Novema 2023.

Koia ai ‘oku oatu e kole ki he kau kasitoma kotoa ki Tongatapu, Vava’u, Ha’apai, Éua ke totongi mai leva ‘a ho’o toenga mo’ua ‘uhila kimu’a ‘I he ‘aho tu’usi, ‘aho Monite áho 20 ‘o Novema 2023.

Ki ha toe fehu’I fekau’aki mo ho’o totongi mo’ua ‘uhila kataki fetu’utaki mai ki he ngaahi fika fetu’utaki:

  • Ki Tongatapu: 7720002 and 7720019.
  • Ki Vava’u: 70950
  • Ki Ha’apai: 60586
  • Ki ‘Eua: 7720009

 

Malo moe Faka’apa’apa atu

Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga.